Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Obchod - Dodací podmínky

 

DODACÍ PODMÍNKY

1.  Způsob platby

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Ceny v internetovém obchodě se mohou lišit od cen uvedených v ceníku "kamenného" obchodu V + H Kolín s.r.o. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Ceny uvedené v ceníku e-shopu platí při platbě v hotovosti při osobním odběru ve skladu / prodejně V + H Kolín s.r.o., není-li písemně dohodnuto jinak. V případě doručení zboží přepravní službou budou k ceně zboží připočítány náklady za přepravné. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo uhrazením dobírky. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží bude připočítána cena dopravy, není-li osobní odběr.

2.  Cena za dopravu

Cena za dopravu je stanovena na základě celkové váhy objednaného zboží, případně jeho objemu (u nadměrného zboží). Pro dopravu zboží využíváme přepravní službu DPD nebo TOPTRANS. Výsledná cena za dopravu se vždy zobrazí před dokončením objednávky.

3.  Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

4.  Dopravní podmínky

Zásilky (není-li dohodnuto jinak) rozváží po celé ČR smluvní přepravce firma DPD nebo TOPTRANS až před dům zákazníka. Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v balíku. V případě, že si zákazník objednané zboží bez udání důvodu nevyzvedne, má prodávající právo na náhradu nákladů (přepravné+ balné) v plné výši.

 

 

 

 

 

V Kolíně dne 1. 1. 2014

 

 

 


Copyright © V + H Kolín s.r.o. 2009 - 2024